IOS Developer

IOS Developer

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu kao iOS Developer!
UKOLIKO STE strastveni iOS Developer sa najmanje godinu dana iskustva u razvoju mobilnih aplikacija za iOS platformu, nudimo Vam izuzetnu priliku da se pridružite našem dinamičnom i inovativnom timu. Očekujemo da imate iskustva u radu sa različitim tehnologijama i alatima za iOS razvoj, kao i da imate sposobnost stvaranja izvanrednih korisničkih iskustava putem aplikacija koje razvijate.

KLJUČNE ODGOVORNOSTI:

Razvoj i održavanje visokokvalitetnih iOS aplikacija.
Saradnja sa timom dizajnera i ostalih članova tima za implementaciju novih funkcionalnosti.
Ispravljanje bagova i poboljšanje performansi aplikacija.
Testiranje, otkrivanje i ispravljanje grešaka kako biste obezbedili stabilnost aplikacija.

OČEKUJEMO DA KANDIDAT ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:

PREDNOSTI KOJE NUDIMO:

Prijavite se

    Otpremi*Otpremite svoj CV u formatima pdf, jpg, png, or doc format.